Biografi

Andrea Munga och Marija Aurell grundade Ana Imraa Dance & Culture Center år 2013 för att använda den orientaliska dansen som konstform och som utgångspunkt för sociala projekt.

Andrea Munga är utbildad socionom och på alla vis en språkfantast. I dansen såg hon möjligheten att lära känna ännu ett språk och med tiden växte en dröm om att kunna integrera dansen med det sociala arbetet.

Marija Aurell har flera generationers folkmusik I blodet och ett skarpt musikaliskt öra. I sitt mångåriga arbete med personer med funktionsvariationer har hon använt den orientaliska dansen som ett uttrycksmedel och på så sätt uppmärksammat dess positiva effekt.

Andrea och Marija såg en möjlighet att väva samman sina intressen, kompetenser och visioner. Kring ledorden gemenskap, kontrast, färg och glädje vill de skapa dans som får människor att växa och känna samhörighet oavsett generation, funktion, tradition eller kultur.